Kişisel Verilerin Korunma Kanunu Aydınlatma Metni Rızası

Müşterilerimize ait bilgileri yasal hükümlere uygun şekilde kendi kampanya, promosyon duyurularımızı bildirmek amacıyla kullanıyoruz. Bu hususta özellikle de sunduğumuz ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarınıza yönelik olmasına önem veriyoruz. Bilgilerin kendi kampanya ve promosyonlarımızı duyurma amaçlı kullanılması bazen posta yoluyla da tanıtım malzemeleri gönderilmesini de kapsamaktadır. Her zaman aşağıda belirtilen adrese kısa bir yazılı bildirim yaparak bilgilerinizin bu şekilde kullanılmasına itiraz edebilirsiniz.

E-kampanya periyodik aralıklarla e-posta veya whatsapp yoluyla indirim kampanyalarımız, özel promosyonlarımız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu hizmetimizden faydalanmak için hizmeti kabul ettiğinizi açık bir şekilde bize beyan etmeniz gerekmektedir.

Dilediğiniz zaman iletişim bilgilerinizin veya e-posta adresinizin, e-kampanya gönderilmesi amacıyla kullanılmasına verdiğiniz onayı geri alabilirsiniz. HYC Klinik Özel Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ. e-kampanya aboneliğinden çıkmak için gönderilen her e-kampanyanın sonunda yer alan internet linkini kullanabilirsiniz.

Gizlilik e-kampanya’nın en önemli politikalarından biridir. Müşterilerimizin kimliklerine ve özelliklerine dair herhangi bir bilgiyi 3. şahıslarla direkt olarak paylaşmayız.

E-mail adresiniz yalnızca talep ettiğiniz bilgilerin size gönderilmesi için kullanılır. e-kampanya Gönderimi ile kontak listelerimizi (müşteri bilgileri dahil olmak üzere) herhangi bir başka firmaya satmaz, kiralamaz ya da ödünç vermez. Talep ettiğiniz her e-kampanya almama veya istememe seçeneğiniz mevcuttur. İptal talepleri birkaç dakika içerisinde gerçekleştirilir ve belirtilen bilgileri almamayı talep eden kullanıcılara o andan itibaren bilgi yollanmaz.

Özel Teklifler ve Güncellemeler

Müşterilerimizin mahremiyetine saygı açısından, onlara iletişim mesajlarını almama seçeneği sunarız. Müşteriler e-kampanya mesajına cevapen İptal yazmaları sonrasında bir daha kampanya veya bilgilendirme mesajları almayacaklardır.

Hizmet Duyuruları

Nadir olarak, hizmetle ilgili duyurular gönderilmesi gerekebilir. Örnek olarak, hizmetimiz bakım sebebiyle geçici olarak askıya alınmışsa tüm kullanıcılara konuyla ilgili eMail yada Whatsapp mesajı atabiliriz. Veya güncellenen politikalarımız ile ilgili müşterilerimize bilgilendirme/aydınlatma e-postaları, kısa mesaj, Whatsapp mesajı gönderebiliriz. Kullanıcılar bu e-postaları, SMS veya whatsapp mesajını almamayı seçebilirler, ancak daha sonra tekrar almayı seçebilirler.

Müşteri Hizmetleri

Müşterilerimize talep ettikleri hizmetleri sağlamak için düzenli olarak iletişim kurarız ve ilgili konularda da müşterilerimizn talebi üzerine, eMail veya telefon ile yanıt veririz.

Web Sayfası Kullanım Bilgileri

Sunucumuz ile ilgili olası problemleri teşhis edebilmek ve Web sayfamızı yürütebilmek ve çeşitli pro-aktif dolandırıcılık önlemleri sağlamak için IP adresinizi değerlendiririz. IP adresinizi herhangi bir kişisel bilgiye bağlamayız. Kullanıcılarımızın hangi alanları kullandığını belirlemek için o alanlardaki hareketi kullanarak takip yapabiliriz. WEB sitesi ile igilenen personelimiz, bireylerin ne okuduklarının takibini yapmaz, ancak onun yerine her bir sayfanın kaç kez ziyaret edildiğinin takibini yapar. Bu da HYC Klinik Özel Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ. ‘nin sizin için daha üstün ve bilgi verici bir web deneyimi sunmamızı sağlar.

Politika Güncellemeleri

Gizlilik politikalarımızı zaman zaman değiştirebiliriz. Hyc Klinik Özel Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ, bu politikalar ile ilgili değişiklik yaptığında, ana sayfamızda bu güncellemeleri belirtir. Tüm değişiklikleri sitemizde bildiririz, dolayısıyla düzenli olarak kontrol ettiğinizden emin olunuz. Gelecekte politikalarımız değiştiğinde, bu politikalar ile bize verdiğiniz kişisel bilgilerin önceki rızanıza ters düşmeyecektir.

Yine de aklınıza takılanları sormak için bize info@hycklinik.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

KVKK Hakkında Aydınlatma

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri aydınlatmak isteriz.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

HYC Klinik Özel Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ., müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesinden aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. HYC Klinik Özel Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı:

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

• Web sitesi/manuel listeler üzerinden hizmet alanın kimlik bilgilerini teyit etmek,
• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
• Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürün/hizmet hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
• Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya sosyal medya üzerinden iletişime geçen müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
• Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
• Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
• Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Örneğin; adınıza düzenlenmiş zorunlu fatura vb.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden www.byhilalagar.com web sitesinden ya da salon içerisinde manuel formlardan alınan bilgiler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca HYC Klinik Özel Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ. tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

a. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.byhilalagar.com adresinde yer alan HYC Klinik Özel Sağık Hizmetleri LTD. ŞTİ. Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. HYC Klinik Özel Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ., söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. HYC Klinik Özel Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.’ nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@hycklinik.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

ArabicEnglishGermanTurkish
İletişim Formu
close slider