Hasta Hakları

Merkezimize başvuran tüm danışanlarımızın Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Hasta Hakları Yönetmenliği” içerikli resmi gazetede yayınlanan tüm haklarını kullanabilmektedir. Güvenlik, Bilgi Alma, Hukuki Süreç, Şikayet Etme Hakkı, Kişilerin Verilerinin Korunması gibi konularda direk olarak Sağlık Bakanlığına başvurabilmektedirler.

Amacımız bu yönetmeliği uygulayarak insan haklarının sağlık hizmetleri sektöründe hasta haklarından faydalanabilmesini içermektedir. Bu konuda Tüm danışanlarımız için merkezimizde hasta hakları sorumlusu görevlendirmiş bulunumktayız. Tüm öneri ve şikayetlerinizi anlaşmalı olduğumuz hastane ve/veya merkezlerde hasta hakları sorumlusuna iletebilir ve bizlerle doğrudan iletişim kurabilirsiniz.

KVKK Aydınlatma Metnimiz;

Danışanlarımıza ait bilgileri yasal hükümlülüklere uygun bir şekilde kampanya, promosyon gibi reklam yapmak adına kullanabiliyoruz. Bu durum kapsamında sunduğumuz hizmetlerin ihtiyaçlarınıza yönelik olmasına önem veriyoruz. Bilgilerin kendi kampanya ve promosyonlarımızı reklam etmek amaçlı kullanılması Sosyal Medya mecraları olduğu gibi bazen de posta yoluyla gönderebilmekteyiz. Bu durumu istemeyen danışanlarımız aşağıda belirtilen mail adresine kısa bir yazılı bildirim yaparak bilgilerinizin kullanılmasına itiraz edebilirsiniz.

E-kampanya reklamlarımız yılın belirli dönemlerinde e-posta veya whatsapp yoluyla bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu promosyonlardan yararlanmak için hizmeti kabul ettiğinizi açık bir şekilde bize iletmeniz gerekliliğini hatırlatmak isteriz.

Bu promosyonlardan haberdar olmak istemediğinizi dilediğiniz zaman verdiğiniz onayı geri alabileceğinizi sizlere hatırlatmak isteriz. HYC Clinic International Özel Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ. e-kampanya reklam listesinden çıkmak için gönderilen web sitesi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Gizlilik bizim vazgeçilmez politikamızdır. Danışanlarımızın fotoğraf, kimlik ve özelliklerine dair herhangi bir bilgiyi sizin açık beyanınız olmadığı sürece üçüncü kişi ya da kurumlara paylaşmayız.

E-mail, telefon, sosyal medya hesaplarınız yalnızca sizin talep ettiğiniz durumlar için yine size gönderilmesi için kullanılmaktadır.

Özel Teklifler ve Güncellemeler

Danışanlarımızın mahremiyetine saygılıyız. Bu sebeple danışanlarımıza iletişim yapıp yapılmaması konusunda onayının olup olmadığını sorarız. Yapılmaması konusundaki taleplerine karşılık danışanımıza mesaj, bilgilendirme ya da arama yapmayız.

Hizmet Duyuru ve Güncellemeleri

Bazı sebeplerden dolayı nadir de olsa hizmetlerimiz ile ilgili duyurular göndermemiz gerekebilir. Danışanlarımız bizlerden gelen e-mail, SMS, arama veya whatsapp mesajlarını almayı reddebilir, fakat  sonra tekrar almayı seçebilirler. Lütfen bu konuda bizlere bilgi veriniz.

Hasta Hizmetleri

Danışanlarımıza aldıkları hizmetler sonrası veya talep ettiği hizmetleri sağlamak için düzenli olarak iletişim kurarız ve ilgili hususlarda danışanlarımızın talebi üzerine iletişim kanallarından kendilerine yanıt veririz.

Web Sayfası ve Sosyal Medya Kullanımı

Sunucumuzda hasta mahremiyetini dikkate alarak diğer danışanlar için sizlerin görsellerini ve/veya isimlerinizi kullanarak promosyonlar/reklamlar/önce-sonra görseller yapabiliriz. Bu konuda Web Sayfasına konulmaması ya da sosyal medya kanallarımızda kullanılmaması konusunda sizlere seçeneğimizi sunarız. Onay verilmeyen hiç bir görsel veya iletişim bilgileriniz konulmamaktadır.

KVKK Hakkında;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri daha detaylı bilgilendirmek isteriz.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

 1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Merkezimizin Veri Sorumlusu Konumu:

HYC Clinic International Özel Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ., danışanlarına ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesinden aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları danışanlarımızın ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. HYC Clinic International Özel Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ iş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 1. Danışanlara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı:

Kişisel verilerinizin kullanım amaçları;

 • Hizmet alanın kimlik bilgilerini teyit ve kaydetmek,
 • İletişim adresi ve diğer bilgileri kaydetmek,
 • Elektronik (internet/mobil/sosyal medya vs.) ve/veya manuel ortamda hizmete dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamusal güvenlik kapsamında ilgili yasal kurumların talep halinde mevzuata uygun bilgi vermek,
 • Danışanlarımıza daha iyi bir hizmet sağlamak, “danışanlarımızın ilgi alanlarını dikkate alarak” danışanlarımızın ilgilenebileceği hizmet hakkında danışanlarımıza bilgi vermek, kampanya veya promasyonları aktarmak,
 • Danışan memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya sosyal medya üzerinden iletişime geçen danışanlarımızı tanıyabilmek ve danışan çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya bireysel anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız tarafından danışanlarımıza öneri sunmak, hizmetlerimizle ilgili danışanlarımızı bilgilendirmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili danışan şikayet ve önerilerini değerlendirmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve mevzuattan doğabilecek haklarımızı kullanmak,
 • Olası dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek.

Danışanlarımıza ait kişisel veriler üçüncü kişiler ile paylaşımı, danışanlarımızın izni ile gerçekleşmekte ve kural olarak danışanlarımızın onayı alınmadan kişisel verileri üçüncü kişi ve/veya kurumlara aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte yasa çerçevesi içerisinde kamu kurumlarına kişisel veriler paylaşılabilmektedir. Örneğin; Türsab kaydı ya da Sağlık Bakanlığı Hasta İzleme ya da e-fatura gibi.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında tüm hukuki önlemler alınmaktadır.

Bizler, Kişisel verilerinizi; doğrudan ya da dolaylı anlaşmalı kurumlarımıza, faaliyetlerimizi elektronik ortamda yürütmek için iş birliği yaptığımız program-sunucu kurum/kuruluşlara, verilerin elektronik ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi/kurumlara, danışanlarımıza elektronik gönderilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve danışan memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli reklam faaliyetleri kapsamında reklam/ajans şirketleri ve olası anket şirketleriyle ve diğer üçüncü kişilerle ve olası iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, danışanlardan www.hycclinic.com web sitesinden ya da merkez içerisinde manuel formlardan alınan bilgiler, danışanların rızaları ve yasalar uyarınca HYC Clinic International Özel Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ. tarafından saklanmakta ve işlenmektedir. İş bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler, İlgili Kanun hükümlerinin 5. ve 6. maddelerinde ve de bu Aydınlatma/Rıza Metni’nde belirtilen koşullarla işlenmekte ve de aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Danışan Hakları:

İlgili Kanunda belirtilen 11. maddede veri sahipleri;

4.1. Kendisine ait verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

4.2. Kendisine ait verilerin işlenmişse buna ait bilgi talep etme,

4.3. Kendisine ait verilerin işlenme amacını ve bu işlemenin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.4. Kendine ait verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

4.5. Kendisine ait verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu bağlamda yapılan işlemenin kendi verilerinin aktarıldığı üçüncü kişi/kurumlara bildirilmesini isteme,

4.6. Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, bazı verilerin işlenmesine neden olan durumların kalkması halinde kendine ait verilerin silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme ve de bu bağlamda yapılan işlemenin kendi verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

4.7. İşlenen kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmiş olmasından doğacak olası zarara ilişkin düzeltmenin ve  bu zararın giderilmesi konusunda talep etme haklarına sahiptir.

Verileri korunmasına esas kişiler, www.hycclinic.com adresinde yer alan HYC Clinic International Özel Sağık Hizmetleri LTD. ŞTİ. tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilecektir. HYC Clinic International Özel Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ., söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. HYC Clinic International Özel Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.’ nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@hycclinik.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve hızlı randevu için hemen sizi arayalım

Anlaşmalı Hastane & Otellerimiz

Sosyal Medya Hesaplarımız:

İletişim

Hızlı Randevu

📍 Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:1/A D:61 Perlavista Rezidans Beylikdüzü/ İstanbul

İnternet sitesi tasarımı Esey Ajans tarafından tasarlanmıştır.

Copyright © 2023. Tüm hakları saklıdır.